Hebrew Low Life

Pastor of Puppets – Session 2

שדידת הגופה סיפקה רמז לסיבת ההתקפה המסתורית: מסתבר שהקרמבונאי היה חבר בדת “עדי ימימה” המתנגדת למיננושי שדיכא במשך שנים רבות את אבותיהם של הקרמבונאים. במטרה ללמוד עוד על הדת המסתורית, חיפשו החבר’ה ספריות ומקורות מידע נוספים. במהלך החיפושים הותקפה החבורה על ידי ששה זיהומונים שניסו להטיל רפש ולגנוב מהדמויות את הבובות. בלהט הקרב נפלה פיסת עור מאחת הבובות עליה היו רשומות שלוש מילים: “אורבל, הקצף, זריחה". לאחר הקרב גילו הדמויות שמאחורי העין של הבובה ישנו כיתוב "הם יודעים שאני יודע! מעניין ת’תחת שלי!”. בעקבות הגילויים החדשים, שמה החבורה פעמיה בזריחה לכיוון הקצף – מעיין הבירה השחורה של פלום, במטרה לפגוש את אורבל. החבר’ה דאגו להצטייד מראש בכמה כוסות בירה (שמקינטור דפק מאיזה פאב), למגינת ליבו של הסוחר הקרמבונאי הממולח סאיו שים לואץ’, שניסה למכור להם כוסות לשתיית בירה שחורה. אורבל, תולע מוכר חטיפי סלוג, סיפר לחבורה שפוזל נרצח אתמול בנסיבות לא ידועות והציע להם להצטרף להלוויתו. ההלוויה נערכה על גדות נהר סנוז על ידי הכומר האנישנושי המוערך “אבא בוקדו”. ההלוויה נקטעה באלימות על ידי שבעה קרמבונאים שניסו לגנוב את גופתו של פוזל, החבר’ה הצליחו להציל את הגופה ולגלות קעקוע מסתורי על התחת של פוזל. אבא בוקדו התרגש מגבורתם של החבר’ה, הצהיר עליהם כעל שליחי המיננושי וביקש מהם לגלות את תעלומת הרצח של פוזל. הוא זיהה את הקעקוע כעבודה של “פינסטו הנוצה”, חכמולוג ומקעקע ששורץ בכיכר החתולות.

החבר’ה הצליחו יפה מאוד בהרפתקה, קיבלו 3 נק"ן נוספים ועכשיו הם יכולים לקבל קידום! הידד!

Comments

Guyka Guyka

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.