Hebrew Low Life

Pastor of Puppets – Session 1

חברי הקבוצה: דוּב הקשוח, יורק שבהשראת הדת האנישנוּשית זנח את ההתנהגות האיכסית של היורקים, והחליט לשרת את החוק והסדר באי העכוז בתור מנאייק.

קווארד, אחיו של דוב, פציפיסט הסובל מהתקפות זעם, מתנדב מטעם עצמו במשטרת פלום, וטיפש באופן כללי.

מקינטור, גוש מסריח מרוב כסף, רוצח בדם קר המבוקש בכמה מדינות על דוחות חנייה שלא שולמו. מקינטור “שיכנע” את דוב שלא יסגיר אותו לרשויות ומאז הם מסתובבים ביחד.

קרמטור, תולע דו-פרצופי, אשף באומניות הנסתרות של הבררה קדברא. בעיר פלום ישנו עוד תולע דו-פרצופי אחד – לארווי דנט – שהוא קרימינל קטן, ולדאבונו של קרמטור כל הזמן מתבלבלים ביניהם. גם דוב וקווארד פעם התבלבלו ביניהם וכמעט פוצצו אותו מכות, מאז הם מרגישים קצת רגשות אשם ולכן הם מוכנים לסבול אותו איתם ולהזמין אותו לבירה פה ושם.

החבר’ה הלכו לכיכר ההרהורים (או כפי שהחבר’ה קוראים לה – כיכר החתולות) לחפש מכות עם לארווי דנט, במקום זה הם נתקלו בתיאטרון בובות שהאדיר את המיננושי בהנחייתם של שלושה סנלפים צווחניים. ההצגה נקטעה בעודה באיבה על ידי מחבל קרמבונאי בשם הייטה ווינקלטינק, שניסה להתנקש בחייו של מפעיל תיאטרון הבובות – פוזל הג’וק, באמצעות לבנה. בתגובה החבורה קטעה את חייו של המחבל בעודם באיבם וכולם היו מרוצים (מלבד האשה שקווארד התחבא מאחוריה במהלך הקרב). פוזל הודה לדמויות על הצלת חייו והעניק להם את ארבעת הבובות כאות הוקרה למאמציהם.

החבר’ה לא ממש הבינו מה הג’וק רוצה מחייהם, ניסו לסחוט ממנו עוד כסף ללא הצלחה אך פיצו את עצמם בבזיזת גופת הקרמבונאי ושדידת עוברת אורח אומללה.

בשלב זה עצרנו את הסשן וכל אחד קיבל 2 נק"ן!

Comments

Guyka Guyka

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.