Hebrew Low Life

If I Wanted Your Opinion I Would beat It Out Of You - Session 4

המשך הקרב עם כנופיית החור בראש. באופן מפתיע נפער באמצע הקרב שער מימדי ששאב את מעוך מהקרב ופלט במקומו את מקינטור שמבלי להתבלבל החל להשתתף באופן אקטיבי בקטטה. הקרב הסתיים בתבוסה מוחלטת ומשפילה של כנופיית החור בראש.
לאחר שהחבורה חוזרת לכיכר החתולות להשוויץ בפני החנונים שהם כיסחו לחור בראש את הצורה, החנונים מספרים להם את כל מה שהם יודעים על המרקייה הקדמונית:

המרקייה הקדמונית לא נראתה אלפי שנים.
אף אחד לא יודע כיצד היא נראית.
הב"מים מנהלים את המרקיה.
הזהלואים מושרצים מהמרקיה.
המרקיה היא סוג של טירה מכושפת או משהו כזה.
לא, היא לא, היא סוג של משהו ב"מי מפעם.
המרקיה יכולה להעלם ולהופיע במקום אחר לגמרי.
המרקיה היא מקום קסום ומופלא בו כל השאלות נענות והקפה תמיד חם.
יש הסבורים שהמרקיה קבורה מתחת לשדות הגבינה הירחית.
הסמכות האולטימטיבית באיי העכוז לגבי המרקיה הקדמונית הוא נזיר בשם גורמיני המצובט (Goosed) שנמצא בגן האושר היסודרחני.
לפני כמה ימים איזה ג’וק שאל לגבי המרקיה הקדמונית.
הם אמרו לו לדבר עם גורמיני המצובט.

החנונים לא ידעו כיצד להגיע לגן האושר היסודרחני, אבל הם יודעים שזה איפשהו באיי העכוז.

כאן סיימנו את הסשן הקצר. צ’פרו עצמכם בעוד שתי נק"ן.

Comments

Guyka Guyka

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.